നിങ്ങള്‍ കണ്ടത് ഗ്രഹത്തെയാണോ? എങ്കില്‍ ഏത് ഗ്രഹം? തിരിച്ചറിയാനിതാ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

ബൈജു രാജു
baijuനമ്മുടെ ആകാശത്തു കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളേയും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ? അതിനു ചില മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ട്.
സൂര്യനും, ചന്ദ്രനും ‘ സഞ്ചരിക്കുന്ന ‘ പാതയില്‍ മാത്രമേ ഗ്രഹങ്ങളെ കാണുവാന്‍ സാധിക്കൂ.
കുറച്ചു ദിവസം തുടര്‍ച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ ഗ്രഹങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നതായി നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാന്‍ സാധിക്കും.

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ നമ്മുടെ രാശിചക്രത്തിലൂടെ മിന്നാതെ ദിവസങ്ങള്‍കൊണ്ട് സാവകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന തെളിച്ചമുള്ള നക്ഷത്രത്തെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രഹം ആവാം.

സൂര്യന്‍ ഉദിക്കുന്നതും, നട്ടുച്ചയ്ക്കുള്ളതും, അസ്തമിക്കുന്നതും ആയ സ്ഥാനം പകല്‍ സമയം നോക്കി വെക്കുക. ആ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയും ഒരു വര വരച്ചാല്‍ പാതയിലൂടെ ആവും സൂര്യനും, ചന്ദ്രനും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ‘ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ‘.

നിങ്ങള്‍ വരച്ച വരയില്‍ ഉള്ള ‘നക്ഷത്രങ്ങളെ’ കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുക. അത്യാവശ്യം തെളിച്ചമുള്ള ചില ‘നക്ഷത്രങ്ങള്‍’ സ്ഥാനം മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അത് ഒരു ഗ്രഹം ആയിരിക്കാം. നിങ്ങള്‍ കണ്ടത് ഏതു ഗ്രഹത്തെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതില്ലേ? അതിനുമുണ്ട് മാര്‍ഗങ്ങള്‍.

നമുക്ക് നഗ്‌നനേത്രം കൊണ്ടു തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്നത് ബുധന്‍, ശുക്രന്‍, ചൊവ്വ, വ്യാഴം. ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെയാണ്.

ബുധന്‍ ഗ്രഹം സൂര്യന് വളരെ അടുത്തു ആയതുകൊണ്ടു സൂര്യോദയത്തിനു 45 മിനിറ്റ് മുന്നെയോ, സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞു 45 മിനിറ്റോ മാത്രമേ ബുധനെ കാണൂ. ഒരുവിധം തെളിഞ്ഞു മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ് ഇവയെ കാണുക.

ശുക്രന്‍ : സൂര്യനും, ചന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞാല്‍ നമ്മുടെ ആകാശത്തു ഏറ്റവും തെളിച്ചമുള്ളതു ശുക്രനാണു. എല്ലാവരും ശുക്രനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സൂര്യനു അടുത്തായതു കാരണം സൂര്യോദയത്തിനു 23 മണിക്കൂറ് മുന്നെയോ, അല്ലെങ്കില്‍ സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞു 23 മണിക്കൂറോ മാത്രമേ ശുക്രനെ കാണാന്‍ കഴിയൂ. ഇവയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. മറ്റോന്നുമല്ല, 7 – 8 മാസം രാവിലെയും, പിന്നെ 7 8 മാസം വൈകീട്ടും മാറിമാറി കാണാം.

ചൊവ്വ : ഇളം ചുവപ്പ് / ഓറഞ്ചു നിറത്തില്‍ അല്‍പ്പം തെളിഞ്ഞു ചൊവ്വയെ കാണാം.

വ്യാഴം : ശുക്രന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ നന്നായി തെളിഞ്ഞു കാണുന്നതു വ്യാഴത്തെ ആണു. ചൊവ്വയെക്കാളും ‘വേഗത’ കുറവായിരികും വ്യാഴത്തിന് .

ശനി : വെളുത്തു പക്ഷെ തെളിച്ചം കുറഞ്ഞു മന്ദ ഗതിയില്‍ ആയിരിക്കും ശനിയുടെ സഞ്ചാരം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശനിക്കു മന്തന്‍ എന്നൊരു പേരും ഉണ്ട്.

Facebook Comments

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*